Công nghệ mỏ

 http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18042
Công nghệ Mỏ có sự phát triển nhanh chóng trong khoảng chục năm lại đây.
Ngành công nghiệp dầu khí đang khoan rất nhiều giếng với mật độ thưa hơn, thu hồi được nhiều dầu hơn.


Kỹ thuật tốt hơn, công cụ tốt hơn và kiến thức cơ bản về vỉa chứa cũng được cải thiết hơn.
Bên cạnh các tiến bộ chung trên, cũng còn nhiều vỉa chứa hiện nay đang được phát triển và quản lý một cách kém hiệu quả, nhiều yếu tố kỹ thuật cốt yếu bị xem nhẹ hoặc bỏ qua, dẫn đến các kết quả hoạt động còn kém hơn cả chục năm trước.
Các kỹ sư công nghệ mỏ thường không có sự nhất trí với nhau trong việc minh giải các động thái mỏ. Thường hai kỹ sư sẽ có hai quan điểm hoàn toàn trái ngược nhau trước khi có một cuộc thỏa thuận.
Việc bất đồng ý kiến này sẽ gây nên bối rối và khó khăn cho việc quản lý của các lãnh đạo công ty, những người không có chuyên môn sâu về lĩnh vực này.
 Liệu họ dám nhận trách nhiệm trong khi họ còn những câu hỏi về sự bất đồng kỹ thuật giữa các thành viên trong nhóm kỹ thuật, những người mà bản thân họ không có sự thống nhất với nhau?.
Luôn có sự khác biệt trong khi xem xét các vấn đề công nghệ mỏ giữa các đội ngũ kỹ sư của các công ty khác nhau.
Sự khác biệt giữa người kỹ sư giỏi và những người làm việc không hiệu quả xảy ra từ những vấn đề nhỏ là sự khác biệt về kiến thức cơ bản cho đến những vấn đề lớn về việc nhấn mạnh đâu là yếu tố quan trọng.
Một số công ty hoặc nhóm làm việc nhấn mạnh về quy trình tính toán và cơ chế vỉa, nhưng lại ít chú ý đến các vấn đề địa chất.
Một số khác thì lại nhấn mạnh về vấn đề địa chất và cố gắng xác định được các vỉa chứa riêng biệt từ đó suy ra được động thái mỏ trong quá trình phát triển mỏ hoặc trong thời gian khai thác sớm.
Họ sử dụng các phương trình công nghệ mỏ và các quy trình tính toán sơ bộ như là các công cụ bổ sung cho việc hiểu rõ được động thái mỏ. Các cách tiếp cận của nhóm công ty này thường thành công.
Sự khác biệt trong hoạt động thực tế cho thấy rằng rất nhiều người, bao gồm các nhà quản lý, điều hành mỏ, các nhà khoa học và các kỹ sư công nghệ mỏ không hiểu hết được phạm vi của ngành công nghệ mỏ hoặc không hiểu làm thế nào có thể sử dụng các kỹ sư công nghệ mỏ một cách hiệu quả nhất.
Để giải quyết được vấn đề này cần phải hiểu rõ được vị trí và các chức năng cơ bản của công nghệ mỏ cùng với đó là cách để nó có thể hoạt động hiệu quả nhất.

Title: Công nghệ mỏ
Authors: Nguyễn, Hải An
Keywords: Các công việc của công nghệ mỏ
Khó khăn của công nghệ mỏ
Yêu cầu về kiến thức cơ bản
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: 5 tr.
Abstract: Công nghệ Mỏ có sự phát triển nhanh chóng trong khoảng chục năm lại đây. Ngành công nghiệp dầu khí đang khoan rất nhiều giếng với mật độ thưa hơn, thu hồi được nhiều dầu hơn. Kỹ thuật tốt hơn, công cụ tốt hơn và kiến thức cơ bản về vỉa chứa cũng được cải thiết hơn. Bên cạnh các tiến bộ chung trên, cũng còn nhiều vỉa chứa hiện nay đang được phát triển và quản lý một cách kém hiệu quả, nhiều yếu tố kỹ thuật cốt yếu bị xem nhẹ hoặc bỏ qua, dẫn đến các kết quả hoạt động còn kém hơn cả chục năm trước. Các kỹ sư công nghệ mỏ thường không có sự nhất trí với nhau trong việc minh giải các động thái mỏ. Thường hai kỹ sư sẽ có hai quan điểm hoàn toàn trái ngược nhau trước khi có một cuộc thỏa thuận. Việc bất đồng ý kiến này sẽ gây nên bối rối và khó khăn cho việc quản lý của các lãnh đạo công ty, những người không có chuyên môn sâu về lĩnh vực này. Liệu họ dám nhận trách nhiệm trong khi họ còn những câu hỏi về sự bất đồng kỹ thuật giữa các thành viên trong nhóm kỹ thuật, những người mà bản thân họ không có sự thống nhất với nhau?. Luôn có sự khác biệt trong khi xem xét các vấn đề công nghệ mỏ giữa các đội ngũ kỹ sư của các công ty khác nhau. Sự khác biệt giữa người kỹ sư giỏi và những người làm việc không hiệu quả xảy ra từ những vấn đề nhỏ là sự khác biệt về kiến thức cơ bản cho đến những vấn đề lớn về việc nhấn mạnh đâu là yếu tố quan trọng. Một số công ty hoặc nhóm làm việc nhấn mạnh về quy trình tính toán và cơ chế vỉa, nhưng lại ít chú ý đến các vấn đề địa chất. Một số khác thì lại nhấn mạnh về vấn đề địa chất và cố gắng xác định được các vỉa chứa riêng biệt từ đó suy ra được động thái mỏ trong quá trình phát triển mỏ hoặc trong thời gian khai thác sớm. Họ sử dụng các phương trình công nghệ mỏ và các quy trình tính toán sơ bộ như là các công cụ bổ sung cho việc hiểu rõ được động thái mỏ. Các cách tiếp cận của nhóm công ty này thường thành công. Sự khác biệt trong hoạt động thực tế cho thấy rằng rất nhiều người, bao gồm các nhà quản lý, điều hành mỏ, các nhà khoa học và các kỹ sư công nghệ mỏ không hiểu hết được phạm vi của ngành công nghệ mỏ hoặc không hiểu làm thế nào có thể sử dụng các kỹ sư công nghệ mỏ một cách hiệu quả nhất. Để giải quyết được vấn đề này cần phải hiểu rõ được vị trí (Hình 1) và các chức năng cơ bản của công nghệ mỏ cùng với đó là cách để nó có thể hoạt động hiệu quả nhất.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18042
Appears in Collections:Thông tin địa chất và tài nguyên địa chất Việt Nam (LIC)

Nhận xét