Các tội xâm phạm trật tự công cộng trong Luật HÌnh sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14249


Tội gây rối trật tự công cộng
Người nào gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.
Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:
a) Có tổ chức;
b) Dùng vũ khí, hung khí hoặc có hành vi phá phách;
c) Gây cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc gây đình trệ hoạt động công cộng;
d) Xúi giục người khác gây rối;
đ) Hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng;
e) Tái phạm nguy hiểm.


Title: Các tội xâm phạm trật tự công cộng trong Luật HÌnh sự Việt Nam
Authors: Triệu, Văn Nam
Keywords: Pháp luật;Tội xâm phạm trật tự công cộng;Luật Hình sự;Hà Giang
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Citation: 111 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14249
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nhận xét