Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Video Nổi bật

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của doanh nghiệp đối với cử nhân các ngành khoa học xã hội và nhân văn

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/14580 Nghiên cứu này tiếp cận vấn đề chất lượng đào tạo nguồn nhân lực khối ngành khoa học xã hội và nhân văn trên cơ sở nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người sử dụng lao động đối với sản phẩm của quá trình đào tạo.

Từ đó giúp nhà làm giáo dục và nhà doanh nghiệp hiểu rõ nhau hơn trong việc thỏa mãn nhu cầu của cả hai bên. Phương pháp nghiên cứu hỗn hợp trong đó phương pháp phân tích nhân tố khám phá và phân tích hồi quy đa biến được chủ yếu sử dụng trong việc làm rõ các vấn đề nghiên cứu và đạt được các mục tiêu đề ra. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra các nhân tố: Kiến thức và nghiệp vụ chuyên môn; Kĩ năng chuyên môn; Kĩ năng mềm và thái độ làm việc; Giá trị gia tăng tạo ra; Kinh nghiệm làm việc; Khả năng hòa nhập là các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của doanh nghiệp..
Title:  Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của doanh nghiệp đối với cử nhân các ngành khoa học xã hội và nhân văn Authors:  Lưu, Tiến Dũ…

Bài đăng mới nhất

Nghiên cứu đề xuất áp dụng các kĩ thuật đánh giá trong lớp học cho bậc học phổ thông ở Việt Nam

9 phát minh cổ đi trước thời đại hơn 1000 năm

Cơ sở của việc dạy học cho người khiếm thính bằng ngôn ngữ kí hiệu

PISA và những bài học rút ra cho giáo dục Việt Nam

Phương pháp dự phòng bảo vệ tích cực đảm bảo độ tin cậy của hệ thống tính toán

Electroweak, strong interactions and Higgs fields as components of gravity in noncommutative spacetime

Bộ từ vựng về tạo lập và lưu trữ thông tin

Định danh số cho đối tượng

CIA công bố tài liệu tuyệt mật về kim tự tháp và nền văn minh trên sao Hỏa

Nghiên cứu khảo sát tần suất phân bố alen các locus đa hình F13A01, D8S1179 và HPRTB ở quần thể người Việt