Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Video Nổi bật

Toán tử đạo hàm trên không gian Banach có trọng các hàm chỉnh hình

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61123

Title: Toán tử đạo hàm trên không gian Banach có trọng các hàm chỉnh hình : Luận văn ThS. Toán học: 604601Authors: Nguyễn, Phi Minh,Keywords: Không gian Banach;Toán giải tíchIssue Date: 2017Publisher: H.: Trường Đại học khoa họcTự nhiênAbstract: Không gian có trọng các hàm chỉnh hình và các toán tử xác định trên đó đóng vai trò quan trọng lý thuyết xấp xỉ và lý thuyết phổ, trong giải tích phức và giải tích Fourier, trong phương trình tích chập và phương trình đạo hàm riêng, cũng như trong lý thuyết phân phối và siêu phân phối. Vì vậy chúng được nghiên cứu bởi nhiều nhà toán học và theo nhiều hướng khác nhau. Tuy nhiên, đến năm 2008 mới có nghiên cứu và kết quả của Harutyunyan và Lusky trong về tính bị chặn của toán tử đạo hàm D trên không gian có trọng các hàm chỉnh hình trên hình cầu đơn vị và trên toàn bộ mặt phẳng phức. Dựa trên kết quả của Harutyunyan và Lusky, đã có nhiều bài báo nghiên cứu về các tính chất khác của toán …

Bài đăng mới nhất

Cách dùng Google Maps ở nơi không có Internet

Một số mô hình xếp hàng và ứng dụng

Từ bi - giá trị nhân bản của đạo Phật

Làm thế nào để giác ngộ ?

Nghiên cứu sự phát triển tư duy trẻ em lứa tuổi mẫu giáo lớn

Thềm biển

Rare Earth-Doped BiFeO3 Thin Films: Relationship between Structural and Magnetic Properties

Về khái niệm niết bàn trong Phật giáo

Nghiên cứu đề xuất giải pháp điều tiết phần giá trị tăng thêm từ đất không do người sử dụng đất mang lại tại một số dự án ở thành phố Việt Trì-tỉnh Phú Thọ

5 ngộ nhận chết người về bệnh sốt xuất huyết