Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Video Nổi bật

Ứng dụng công nghệ Viễn thám và GIS vào nghiên cứu và quản lý sử dụng đất tại xã Châu Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10307

Lãnh thổ Việt nam trên đất liền được bao phủ bởi 3/4 diện tích đồi và núi. Ta vẫn thường nói lên núi là thấy rừng. Tuy nhiên nơi cư trú của khoảng 1/3 dân số quốc gia này đã bị tàn phá nghiêm trọng trong nhiều thập kỷ vừa qua. Diện tích rừng của Việt nam đã giảm một cách đáng kể từ 42% năm 1943 xuống còn khoảng 28% năm 1995. Sự suy giảm diện tích rừng thường được xác định là nguyên nhân chính gây nên suy thoái môi trường, xói mòn đất đai, giảm năng suất trong nông nghiệp và bồi lắng các hồ chứa nước. 
Trong khi tăng dân số thường được xem là nguyên nhân chính dẫn tới suy giảm diện tích rừng trong 1 khoảng thời gian dài, thì các yếu tố định hướng việc suy giảm rừng như chính sách, phát triển kinh tế và du nhập công nghệ mới rất khó nhận biết. 
Một lý do đơn giản là các yếu tố này thường xuyên thay đổi. Thiếu số liệu diện tích rừng vào những thời điểm đó đã phần nào ngăn cản các nhà khoa học đưa ra những kết luận cụ thể.


Title…

Bài đăng mới nhất

Sự đồng cảm trong quan hệ bạn bè của học sinh trung học phổ thông huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

Quyền ưu đãi xã hội của công dân ở Việt Nam hiện nay

Các tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác trong Luật Hình sự Việt Nam

Phát triển khu kinh tế cửa khẩu ở Việt Nam

The prospect of sensitizing organic dyes attached to the MoS2 surface: Physical insights from density functional theory investigations

Phát triển ý thức quốc phòng cho cán bộ công chức trên địa bàn Hà Nội hiện nay

Phật giáo đối với đời sống tinh thần ở xã hội Nhật Bản

Nghiên cứu mối quan hệ giữa xâm nhập lạnh xuống Việt Nam với áp thấp ALEUT

Nghiên cứu phát triển hệ thống sắc kí miễn dịch cạnh tranh phát hiện nhanh các độc tố ruột tụ cầu trong sữa