Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Video Nổi bật

Ý nghĩa Phật đản

Chúng ta kỷ niệm đại lễ Phật Đản, tức là chúng ta làm lễ kỷ niệm ngày ra đời của Đấng Thích Ca Mâu Ni, Đức từ phụ của chúng ta. Ngày ra đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở trong cõi Diêm Phù Đề này có những ý nghĩa trọng đại và sâu xaĐức Phật xem ngày ra đời là để khơi mở tuệ giác cho hết thảy chúng sinh:
Tất cả chúng sinh đều có Phật tính, tất cả chúng sinh đều có trí tuệ, nhưng trí tuệ đã bị chôn vùi bởi hàng hàng, lớp lớp vô minh.
Do đó, sự xuất hiện Đức Phật trong cõi đời này là để khơi mở trí tuệ cho chúng ta, cho hết thảy chúng sinh, phá trừ tất cả màn hắc ám vô minh đó, để cho hết thảy chúng ta nhận ra được Phật tính ở nơi chúng ta, nhận ra được trí tuệ ở nơi mỗi chúng ta.
Tất cả chúng ta đều là dễ thương, hết thảy chúng sinh đều là dễ thương. Nhưng mà, chúng ta có thể làm cho chúng ta xấu đi, mọi người có thể làm cho chính họ xấu đi do tâm ích kỷ, tâm hờn giận.
Tâm ích kỷ, tâm hờn giận làm cho chính chúng ta xấu đi, làm cho chúng ta không còn dễ thương nữa. Tâm ích kỷ, tâm hờn giận…

Bài đăng mới nhất

Cổ sinh thái học

Nghiên cứu vai trò của Chợ truyền thống đối với phát triển du lịch Hội An, Quảng Nam

Đào tạo nguồn nhân lực pháp luật cho quá trình phát triển của Việt Nam

Krung điêng của người Cơ Tu ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Thơ Lê Đạt dưới góc nhìn tư duy nghệ thuật

Tội vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong luật hình sự Việt Nam - một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Tìm hiểu một số giải thuật tìm kiếm chuỗi con và ứng dụng

Thế giới nhân vật trong truyện ngắn Ma Văn Kháng từ 1986 tới nay

Controlled synthesis of monodisperse magnetite nanoparticles for hyperthermia-based treatments

Sự đồng cảm trong quan hệ bạn bè của học sinh trung học phổ thông huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên